Αυτές οι γυναικείες φερομόνες, είναι ισοδύναμες με το άρωμα ADORE Christian Dior.
Εάν χρειάζεστε αυτοπεποίθηση και θέλετε να προ